Close
Provozní doba

Po-Pá 7:00-16:00 

Pracuji pouze po telefonickém objednání

Kontakt

Otakarova 1253, 

68601 Uherské Hradiště

tel. 777 651 216

vizitka v QR kódu
Dobrý den,

vítám Vás na svých internetových stránkách. Ve své privátní praxi Vám nabízím komplexní rehabilitační léčbu pro děti a dospělé. Jsem smluvním partnerem pojišťoven VZP (111), ZPMV (211), OZP (207), RBP (213), VOZP (201), ČPZP (205). Na terapii se ale můžete objednat i bez jakéhokoliv doporučení od lékaře (za přímou platbu za ceny uvedené v ceníku v sekci ‚Pro pacienty‘)

Markéta Zálešáková, fyzioterapeutka

Moje služby

Pro děti
 • kontrola pohybových vzorů vývoje
 • vyhodnocení motorického vývoje miminka
 • instruktáž, jak miminko nosit a stimulovat ho 
 • manipulace s kojencem
 • objektivizace plochých nohou
 • diagnostika nohou včetně záznamu vyšetření ( Podoskop & PodoCAM )
 • terapie vadného držení těla
Pro dospělé
 • terapie bolestí zad
 • terapie vadného držení těla a skoliózy
 • terapie močové inkontinence
 • sestavení pohybových programů po operacích
 • terapie po úrazech a poraněních
 • kontrola pohybových vzorů
 • terapie úponových bolestí
 • typologie nohou a rukou ( Podoskop & PodoCAM )

Metody a přístroje využívané pro terapii

Akrální koaktivační terapie dle PhDr. Ingrid Palaščákové – Špringrové, Ph.D.
Funkční diagnostika typologie rukou a nohou
Rehaspring koncept terapie pánevního dna
Myofasciální a mobilizační techniky
Senzomotorické učení aplikované dle potřeb
Kinesiology taping
Vojtova metoda
Fyzikální terapie – magnetoterapie, REBOX
McKenzie terapie

Pro pacienty

Ceník služeb

Terapie v rámci úhrady ze zdravotního pojištění

V rámci hrazené terapie je třeba splnit tyto 2 podmínky :

  1) Vaše zdravotní pojišťovna je mým smluvním partnerem – máte pojišťovnu VZP (111), ZPMV (211), OZP (207), RBP (213), VoZP (201), ZPŠ (209)

  2) Máte od ošetřujícího lékaře  tzv. FT-poukaz.

Splňujete-li obě podmínky, můžete si telefonicky domluvit termín první návštěvy.


Terapie za platbu

Na přímou platbu je možné objednat se bez jakéhokoliv doporučení od lékaře.

Objednaný termín bude závazný po uhrazení platby předem na účet:

670100-2213697592 / 6210 (mBank)

Vrácení platby bude možné pouze v případě, pokud zrušíte termín nejpozději 24 hodin před konáním terapie (telefonicky, sms nebo emailem).

Kinesiology taping          1 cm / 2,- Kč

Cena 30 minut terapie je 500,- Kč

Cena 60 minut terapie je 1000,- Kč

Cena vyšetření na podoskopu je 400,- Kč

Cena za výpis z dokumentace, vyjádření pro pojišťovny atp.  je 200,- Kč

Vyšetření nohou a individuální stélky do bot

K dosažení optimálního efektu nápravy dané vady nohou pacienta doporučuji vyšetření na přístroji PODOSKOP (se záznamem vyšetření – PODOCAM), zvolit optimální terapii pomocí cvičení a případně kombinovat aktivní terapeutické metody s pasivními, to znamená volbou vhodné obuvi a korekčních prvků.

Vyšetření pomocí přístroje - Podoskop & podoCAM

Podoskop je moderní diagnostický přístroj pro diagnostiku vad nohou, který umožňuje podrobně hodnotit různě zatížené partie chodidla, odhalit vady drobných kloubů nohy, postavení, tlak a rotaci patních kostí i jednotlivých částí chodidla vůči sobě a v návaznosti na něj také celého pohybového aparátu přes dolní končetiny, pánev, páteř až k hlavovým kloubům.

Systém PodoCam sestává z podoskopu, dvou polohovatelně nastavitelných webkamer a originálního softwaru, který umožňuje snímání nohou zezadu a plosek zespodu. Z tohoto vyšetření je možno udělat záznam v podobě snímku či videa, který lze s odstupem času porovnávat a sledovat tak vývoj chodidla.

Aktivní metody terapie nohou

Na základě vlastního vyšetření a potvrzení diagnostikované vady navrhnu cvičení na odstranění zjištěných problémů.

Pasivní terapie nohou

Důležité je i kombinovat aktivní terapeutické metody s pasivními, to znamená volbou vhodné obuvi a korekčních prvků. Doporučuji individuálně vytvarované termoplastické vložky Formthotics (Nový Zéland).

Formthotics - individuálně vytvarované stélky do bot

Formthotics jsou revolučním typem na míru zhotovených stélek do bot, které jsou vyráběny na Novém Zélandu. Na rozdíl od jiných vložek, které jsou lisovány, jsou stélky Formthotics vyřezány z bloku polyetylénové pěny, čímž je zachována homogenní hustota materiálu. Jejich povrch je nesmáčivý, to umožňuje jejich snadné čištění.

Obrovskou výhodou těchto stélek je možnost ji po zahřátí tvarovat přímo na Vaší nohu a výsledkem pak budou individuální odlitky, které harmonizují s funkcí Vaší nohy.

Zhotovení individuálních stélek:

 •     fyzioterapeut Vám vyšetří Vaše nohy na speciálním přístroji podoskop a pomůže Vám vybrat nejvhodnější typ stélky, která bude pro Vaši nohu ideální
 •     vybraný typ vložky se upraví do obuvi a poté se po jejím nahřátí zformuje do tvaru Vaší nohy.
 •     dostavíte se na předem dohodnutou kontrolu, kde fyzioterapeut vložku vyhodnotí a navrhne vhodné korekce. Vložky jsou poté upraveny tak, aby splňovaly v maximální míře korekci Vašich deformit

    Vložky jsou vyrobeny z materiálu, jež má termoizolační a antimikrobiální vlastnosti a je omyvatelný mýdlem a vlažnou vodou.

Vložky Formthotics:
 • zabezpečují optimální tlakové rozložení chodidel po podložce
 • ideálně podpírají nožní klenbu, zabraňují vychylování nohou v botách zevně, dovnitř i do rotace, přesně vedou nohy v ose pohybu, omezují možnost úrazu zejména v oblasti kotníku a kolena
 • podstatně zlepšují stoj, chůzi, běh včetně rychlých startů i náhlých brzdění, ulehčují odraz i dopad
 • svojí pružností tlumí otřesy, chrání nosné klouby, páteř, šetří Achillovy šlachy, zlepšují činnost žilně-svalové pumpy

Životnost stélek je obvykle dvojnásobek životnosti standartní obuvi a jejich údržba je velice snadná. Individuální stélky lze zhotovit jak pro děti (velikost bot 25-34,5), tak i pro dospělé (velikost bot 35-50).

Vybrané výsledky mé práce

Výsledky terapie u plochých nohou a vadného držení těla

Dívka 11 let - před terapií VIII/2016

Pohledem zezadu vidíme, že paty s Achilovou šlachou (dále již jen AŠ)  nejsou v ose. Vnitřní kotníky padají na vnitřní hranu plosek

Dívka 11 let - po terapii IX/2017

Osa pat s AŠ napřímená, zlepšená osa postavení bérců

Dívka 11 let - před terapií VIII/2016

Plosky– výrazné plochonoží (II. stupeň) a asymetrické postavení plosek nohou (levá noha horší)

Dívka 11 let - po terapii IX/2017

Postavení plosek zlepšeno – symetrické postavení (plochonoží I. stupeň)

Chlapec 7 let -před terapií VI/2017

Pravá pata na vnitřní hraně, pravá AŠ v oblouku, padá vnitřní kotník do vnitřní hrany chodidla

Chlapec 7 let -po terapii (za 5 měsíců) XI/2017

Zlepšeno postavení osy pravé paty a AŠ

Chlapec 7 let -před terapií VI/2017

Plosky – asymetrické plochonozí – pravá ploska III.stupeň, levá ploska II. stupeň

Chlapec 7 let -po terapii (za 5 měsíců) XI/2017

Obě plosky zlepšeny. Symetrické plochonoží I. Stupně

Dívka 7 let - před terapií I/2017

Paty s AŠ nejsou v ose, vnitřní kotníky padají na vnitřní hrany chodidel

Dívka 7 let - po terapii (za 3 měsíce) IV/2017

Výrazné zlepšení postavení pat a os AŠ

Dívka 7 let - před terapií I/2017

Odeslána z ortopedie pro plochonoží, není plochonoží – jde o vysokou nohu I. – II. Stupně, není zatížená zevní hrana chodidel

Časté dotazy

Zde najdete odpovědi na Vaše nejčastější dotazy.

Jakým způsobem se můžu dostat na rehabilitaci?

          Jsou dvě možnosti jak se k nám dostat:                  

 • Na základě poukazu FT na ošetření/vyšetření (viz obrázek) vystaveným lékařem      
 • nebo bez poukazu na přímou platbu.        
FT-poukaz ke stažení (zde)
Jaký lékař mi může předepsat poukaz na rehabilitaci?

Poukaz na ošetření/vyšetření FT může vystavit praktický lékař, neurolog, ortoped, dětský lékař, popřípadě  lékaři jiných specializací. Lékaři předepisují poukaz na rehabilitaci na základě vlastního uvážení (popř.  doporučení od jiného specialisty).

Kolikrát ročně můžu dostat předpis na rehabilitaci?

Četnost předepsaných rehabilitací určuje ošetřující lékař dle aktuálního stavu pacienta. 

Nikdy jsem nebyl/a na rehabilitaci, jak to probíhá?

Během první návštěvy obvykle probíhá vstupní pohovor (anamnéza) a vstupní vyšetření. Na základě výsledků  se provádí rovnou i terapie, která většinou spočívá v aplikaci manuální terapie (techniky měkkých tkání,  mobilizace) v kombinaci se cvičením a doporučením pro další pohybové aktivity pacienta.

Co si mám s sebou vzít na první terapii?

V případě doporučení rehabilitace od lékaře je nutné přinést s sebou poukaz na vyšetření/ošetření FT,  dále aktuální zprávy od lékařů (zprávy z RTG, magnetické rezonance, CT, EMG apod.). U dospělých není potřeba  mít žádné speciální oblečení (terapie probíhá většinou ve spodním prádle). U dětí v kojeneckém věku je  vhodné s sebou přinést podložku nebo plínku, popř. oblíbenou hračku.

Je možné navštěvovat vaše zdravotnické zařízení i v rámci preventivní péče?

Ano, většinou u nás funguje preventivní péče v rámci komplexní terapie každého pacienta. Využívají se  zejména prvky léčebné tělesné výchovy (LTV) neboli kompenzačních cvičení, které si pak pacient může doma  provádět sám. Cílem preventivní péče je naučit pacienty, jak si pomoct od bolesti a zároveň bolesti i  předcházet.

Je možné se k vám objednat na masáž?

Techniky měkkých tkání a prvky reflexní masáže využíváme spíše během samotné fyzioterapie k ovlivnění měkkých tkání, jakožto přípravy před následným cvičením. Masáže,  chápané jako relaxační a regenerační procedury, nejsou náplní našeho pracoviště.

Kde mě najdete ?

Uherské Hradiště 

Otakarova 1253

budova ALFA2 (naproti finančnímu úřadu)

Kontakt:

777 651 216

info(zavináč)fyzioterapieuh.cz